قسمتهایی از مصاحبه با دکتر علی امینی 1984 در استودیو جام جم امریکا و 1989 در پاریس
ارتباط سریع

Copyright ©2014 Manouchehr Bibiyan. All rights reserved.
    Proudly You Are Visitor

    Thank you for visiting our website.